Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40.) zwołuję LXVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 491/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka”
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 492/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach”
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 493/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”. 
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 494/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 495/LXVIII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 496/LXVIII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 497/LXVIII/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Szczekociny
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 498/LXVIII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 499/LXVIII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 500/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad LXVIII  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 
Jolanta Wójcik

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności