Logo Gminy Szczekociny

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI !

Ocena 0/5

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie i swoim dzieciom. 

PAMIĘTAJMY, ŻE W DOMOWYCH PIECACH I KOTŁACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIE WOLNO SPALAĆ:

  1. wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych;
  2. zużytych opon i innych odpadów z gumy, odzieży, obuwia, sztucznej skóry;
  3. elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, trocin czy wiórów;
  4. opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
  5. papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z tzw. uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji(tzw. „uchwałą antysomogową”), zakazuje się stosowania następujących paliw stałych: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji jesteśmy zobligowani uświadomić Państwu, iż nie wolno spalać odpadów (w tym zanieczyszczonego drewna), ponieważ powoduje to nie tylko zanieczyszczenie powietrza ale również ma negatywny wpływ na zdrowie nas wszystkich, dlatego w przypadku jego wykrycia będzie konsekwentnie karane.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, ochronę środowiska oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w naszej gminie mogą być przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.) pracownicy tutejszego urzędu wraz z funkcjonariuszami Policji są uprawnieni do wstępu do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, u których zostanie potwierdzony fakt spalania odpadów muszą się liczyć z surowymi karami. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 225 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2021 poz. 2345 ze zm.) „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności