Logo Gminy Szczekociny

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY O ZAKOŃCZENIU BUDOWY WODOCIĄGU NA TERENIE MIASTA SZCZEKOCINY ORAZ MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO NOWO WYBUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Ocena 0/5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o zakończeniu budowy wodociągu na terenie miasta Szczekociny oraz możliwości podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci wodociągowej

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informuję o zakończeniu prac związanych z budową sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

Zadanie zrealizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny. Sieć wodociągową wybudowano w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej, a także al. Zwycięstwa i ul. Tartacznej.

Łącznie zostało wybudowanych 9,94873 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: studnie wodomierzowe DN1200 mm i 1500mm – 4 szt., hydranty – 45 szt., zasuwy – 425 szt. Sieć wodociągową wybudowano w systemie rozgałęźnym z elementami pętli w połączeniu z istniejącą siecią. Połączenie z istniejącą siecią wykonano z podziałem na rejony. W ramach zadania został także wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową.

Zapraszam mieszkańców do podłączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Przyłącze wodociągowe musi zostać wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci tj. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach – w tym celu  należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej uzyskają Państwo w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach przy ul. Przemysłowej 2 lub pod nr tel. 34 3557 161.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności