Logo Gminy Szczekociny

Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Ocena 0/5

Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW:

  • Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym.

Deklarację należy złożyć poprzez:

  • System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
    Link: www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij. 


Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, KORZYSTAJĄC W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROFILU ZAUFANEGO (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany                w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym  i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ.

  • Osobiście lub listownie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.

 

W/w deklaracje są także dostępne w Kancelarii Ogólnej oraz w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny Kielce przy ul. Senatorskiej 2.

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

 

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Więcej informacji na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zachęca do  złożenia deklaracji poprzez System Teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

 

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności