Logo Gminy Szczekociny

Obowiązek złożenia deklaracji od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Ocena 0/5

Obowiązek złożenia deklaracji od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych rekreacyjnie mają obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny (albo za pośrednictwem ePUAP) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk deklaracji można pobrać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, lub ze strony internetowej: www.szczekociny.pl.
Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na którejznajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 180 zł.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 720 zł.
 Roczna ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na, której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnosić w równych ratach, bez wezwania, z dołu w następujących terminach:
a) za pierwszy kwartał do 31 marca,
b) za drugi kwartał do 30 czerwca,
c) za trzeci kwartał do 30 września,
d) za czwarty kwartał do 31 grudnia.
Numer rachunku bankowego do wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 93 8277 0002 0000 0000 0566 0253. Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości”.

Pliki do pobrania:

Informacja - wersja PDF
Format: pdf, 327.73 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności