Logo Gminy Szczekociny

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Obywatele Ukrainy

Ocena 0/5

Informujemy, że przyjęcie pod swój dach obywateli Ukrainy wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tych osób do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacje pozyskane przez gminę w związku z wypłatą świadczeń za nocleg i wyżywienie mogą zostać później wykorzystane do weryfikacji prawidłowości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie bowiem z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach włodarz może to zrobić. Co więcej, przy weryfikacji może skorzystać z danych znajdujących się w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Tym samym uznanie przez organ wykonawczy JST, że dane w złożonej deklaracji są nieaktualne, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej, powodowałoby konieczność wydania przez urząd nowej decyzji określającej wysokość opłaty za odbiór odpadów.


Podkreśla, że przebywanie w danej nieruchomości uchodźców z Ukrainy nie stanowi przesłanki do przyjęcia przez radę gminy uchwały o zwolnieniu z opłaty śmieciowej lub jej części. Wszystko dlatego, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) katalog umożliwiający zwolnienie z opłaty lub jej części jest zamknięty.
Informujemy również, że trwają weryfikacje danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców i sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania:

Informacja - wersja PDF
Format: pdf, 307.53 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności