Logo Gminy Szczekociny

OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY

Ocena 0/5

 

W nawiązaniu do zgłaszanych zastrzeżeń co do braku otrzymania „zawiadomienia”   o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 r., z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wyjaśniam, że zgodnie z art. 6m ust.1d ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) wysokość zobowiązania określonego    w deklaracji obowiązuje do czasu zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o. Natomiast art. 6m ust. 2a ww. ustawy, wskazuje, że gdy dojdzie do zmiany (uchwalenia) nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany powiadomić właściciela o wysokości i terminach wnoszenia opłaty, w przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty w dotychczasowej wysokości.

 

Uchwalona przez Radę Miejską w Szczekocinach stawka opłata obowiązuje nie na dany rok, ale do czasu jej ewentualnej zmiany.

 

W związku z powyższym obecnie obowiązująca stawka, od 2021 r., wynosi 180,00 zł  od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub która jest wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


Pliki do pobrania:

informacja letnicy.pdf
Format: pdf, 348.06 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności