Logo Gminy Szczekociny

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej

Ocena 0/5

Od wielu lat mieszkańcy Szczekocin zgłaszali zastrzeżenia co do jakości wody z ujęć indywidualnych, postulując budowę sieci wodociągowej.

Odpowiadając na oczekiwania społeczne Gmina Szczekociny podjęła się tego zadania, a w 2021 roku zakończyła budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie dofinansowania unijnego na realizację inwestycji związane jest niestety z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci przyłączenia się mieszkańców do wybudowanej sieci wodociągowej.

Z przykrością stwierdzam, że na chwilę obecną zainteresowanie Państwa przyłączeniem się do sieci jest znikome, co grozi naszej Gminie konsekwencjami w postaci zwrotu otrzymanego dofinansowania. Na to jako wspólnota samorządowa nie możemy sobie pozwolić!

Dodatkowo korzystając z własnych ujęć narażają się Państwo na spożywanie często niebadanej wody, która może nie spełniać norm, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję i proszę Państwa o niezwłoczne przyłączenia się do sieci wodociągowej w rejonie objętym projektem, jak również gdzie tylko jest to możliwe.

Wykonanie przyłącza to koszt, który się zwróci w postaci pewności spożywania wody sprawdzonej, bezpiecznej o ustalonych parametrach jakościowych. Zdrowie jest przecież najważniejsze.

Przyłącza należy wykonywać na zasadach oraz warunkach technicznych określonych przez administratora sieci tj. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach przy ul. Przemysłowej 2.

Nasz Zakład oferuje czystą wodę nadającą się do spożycia, regularnie kontrolowaną, potwierdzoną stosownymi certyfikatami bezpieczeństwa, które przeprowadzane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu oraz Dąbrowskie Wodociągi.

Informacji na temat procedur udziela: Pani Agnieszka Wojciechowska – Kierownik Działu Usług Komunalnych pod nr tel. 34 3557 161 lub 695 587 962.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności