Logo Gminy Szczekociny

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU

Ocena 0/5

Minister Klimatu i Środowiska 31 marca 2022 r. podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Jak poinformował resort, projekt nalepki oznaczającej pojazd uprawiony do wjazdu do strefy czystego transportu podlegał szerokim uzgodnieniom.

Strefa Czystego Transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin, co redukuje zanieczyszczenie powietrza. Po SCT mogą więc jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów – w tym z napędem benzynowym i dieslowskim. Jedynym kryterium jest spełnianie odpowiednio wysokiej normy emisji spalin EURO. Dla pozostałych pojazdów, które zanieczyszczają powietrze w znacznym stopniu, wjazd do strefy i poruszanie się po niej  są  zabronione. SCT to obszar miasta odpowiednio wybrany i oznakowany. Może przybierać różne kształty, SCT może być wyspami w konkretnych dzielnicach lub obejmować zwarty obszar – jej kształt i rozległość zależy od ustaleń rady miasta.

Tworzenie w miastach  stref czystego transportu umożliwia uchwalona na początku grudnia ubiegłego roku nowelizacja ustawy o elektromobilności. Przewiduje ona m.in. możliwość ustanawiania stref czystego transportu we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Poszerza też katalog pojazdów zwolnionych z zakazu wjazdu do takich stref zostanie rozszerzony o specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób, a realizujące ustawowe zadania związane z ochroną ludności, bezpieczeństwem pożarowym i utrzymaniem porządku publicznego. Jak podkreśla resort klimatu, dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce - jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała nalepkę. Wydanie nalepki będzie uzależnione od roku produkcji pojazdu lub rodzaju wykorzystywanego paliwa. Zgodnie z rozporządzeniem, nalepkę umieszcza się  w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę. Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy.  

Opłata za wydanie nalepki nie może być wyższa niż 5,00 zł. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić wjazd do strefy, w godzinach 9-17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ustanowienia strefy, pojazdów niespełniających wymagań pod warunkiem uiszczenia opłaty. Zgodnie z ustawą, opłata stanowi dochód gminy i nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej oraz 500,00 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc. Za wjazd pojazdem nie posiadającym nalepki do SCT grozi kierowcy mandat karny w wysokości 500,00 zł.

Gmina Szczekociny obecnie nie planuje wprowadzenia na swoim obszarze Strefy Czystego Transportu.

Nalepkę uprawniającą do wjazdu do Strefy Czystego Transportu można uzyskać na terenie miasta, którą taką strefę ustanowiło. Uzyskanie nalepki w jednym  mieście uprawnia posiadacza pojazdu do wjazdu na teren Stref Czystego Transportu ustanowionych  przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności