Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZYCZAJNEJ

Ocena 0/5

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.599.) zwołuję LI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 373/LI/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 374/LI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 375/LI/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2021/2022

6.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 376/LI/2022 w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 377/LI/2022 w sprawie określenia wzorów deklaracji: o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz przez właścicieli nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sposobu ich składania

8.Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad LI  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w  Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności