Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5

         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2024. poz. 609 ) zwołuję IV sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach

w dniu 9 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na III sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 24/IV/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 25/IV/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024- 2038

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 26/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach”

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 27/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa dróg gminnych w Miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 28/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczekociny”

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 28 /IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa sali przy Zespole Szkół w Goleniowach”

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 30/IV/2024 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 31/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Miejskiej w Szczekocinach

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

16. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad IV sesji IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności