Logo Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz.9:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4.      Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

5.      Sprawozdanie z całorocznej działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków, Petycji.

6.      Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

7.      Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 549/LXXV/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 550/LXXV/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024 - 2038.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 551/LXXV/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2024- 2028.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 552/LXXV/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1285/1 ark. 4, położonej w miejscowości Rokitno.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 553/LXXV/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bonowice.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 554/LXXV/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 555/LXXV/2024 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 556/LXXV/2024 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach. 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 557/LXXV/2024w sprawie przejęcia "Zasad przeprowadzania w Gminie Szczekociny naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w  tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z  Funduszu Dopłat"

17.  Rozpatrzenie projektu: Oświadczenie Nr 1/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 23 stycznia 2024r w sprawie ustanowienia w Gminie Szczekociny roku 2024 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. 

18.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19.  Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

20.  Wolne wnioski i informacje.

21.  Zamknięcie obrad LXXV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności