Logo Gminy Szczekociny

SZCZEKOCINY MIEJSCE AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY

Działanie realizowane we współpracy z Klastrem Innowacji Społecznych, dofinansowane ze środków Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

Rozwiń kompetencje przydatne na rynku pracy i stwórz swój autorski projekt dla społeczności lokalnej!

Młodzież biorąca udział w projekcie:

  • weźmie udział w cyklu warsztatów z zakresu tematyki kompetencji komunikacyjnych, społecznych, team buildingu i design thinkingu,
  • zrealizuje własną, autorską akcję społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej,
  • podwyższy swoje kompetencje społeczne i ilość podejmowanych aktywności społecznych na rzecz dobra wspólnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez okres 3-4 miesięcy. Jedno spotkanie trwa 3 godziny. Terminy uzgadniamy z każdą grupą indywidualnie, zajęcia mogą się odbywać w tygodniu lub w weekendy. Zajęcia odbywać się będą w małych 10-osobowych grupach, w wymiarze około 45 godzin, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem mentora.

Więcej o projekcie: https://klaster.org.pl/projekty/project/78/szczekociny.-miejsce-aktywnosci-mlodziezy