Logo Gminy Szczekociny
Powróć do: O MIEŚCIE I GMINIE

DLACZEGO SZCZEKOCINY

 DLACZEGO SZCZEKOCINY?

 • Ciekawe położenie, dynamicznie rozwijająca się gmina, a szczególnie infrastruktura, czyste, ekologicznie środowisko, mieszkańcy dumni z tradycji i wytrwale zmieniający oblicze miasta i gminy.
 • Łączymy historię z przyszłością w jedną spójną całość.
 • W miarę możliwości stwarzamy optymalne warunki życia dla młodego pokolenia.
 • Klimat życzliwości i serdeczności naszych mieszkańców dopełniają urokliwe, piękne lasy, czyste wody. tereny pod inwestycje oraz wolne obiekty przemysłowe zachęcają do zainteresowania się naszym miastem i gminą jak również nawiązania współpracy.
 • Burmistrz prowadzi otwartą politykę inwestycyjną.
 • W ostatnich latach zrealizowano wiele zadań komunalnych, dzięki czemu systematycznie wzrasta ilość kilometrów sieci wodociągowej, komunikacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej.
 • W pejzażu gospodarczym gminy dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich dalszy rozwój musi harmonijnie łączyć działalność handlową, usługową oraz produkcyjną z zachowaniem czystości środowiska naturalnego.


Przyjęta w 2000 r. Strategia Rozwoju Gminy zakłada utrzymanie pozycji miasta Szczekociny jako centrum administracyjno-gospodarczego gminy oraz pełne wykorzystanie potencjału agroturystycznego i agrobiznesowego sołectw. Wymaga to dalszego inwestowania w infrastrukturę komunalną i oświatową, tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców oraz umiejętnej promocji walorów historycznych, krajobrazowych gminy.

 • Gmina oferuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe: jednorodzinne i wielorodzinne oraz działki letniskowo-rekreacyjne.
 • Inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć na szereg preferencji w postaci zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
 • Przez miasto przechodzą dogodne ciągi komunikacyjne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych a bliskość aglomeracji katowickiej, Krakowa, Kielc i Częstochowy pozwala wykorzystywać chłonność ich rynków zbytu.
 • Małe uprzemysłowienie miasta i gminy ma też swoje zalety. Okolice Szczekocin pełne są ryb i grzybów, środowisko jest nieskażone, powietrze czyste, co czyni miasto i gminę idealnym miejscem wypoczynku i rekreacji.
NA PIERWSZYM PLANIE PAŁAC ORAZ PARK, W TLE WIDAĆ CAŁE SZCZEKOCINY Z PERSPEKTYWY LOTU PTAKA