Logo Gminy Szczekociny
Powróć do: O MIEŚCIE I GMINIE

KLIMAT

Cały obszar gminy Szczekociny jest położony w XV dzielnicy klimatycznej, tj. dzielnicy częstochowsko-kieleckiej.

Temperatura powietrza.

Średnio roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C Minimum temperatury przypada na styczeń -3°C, a maksimum na lipiec +17,6°C. Ostatnie przymrozki wiosenne występują w drugiej połowie kwietnia, a pierwsze dni z przymrozkami jesiennymi przypadają na drugą dekadę października (czasem jednak występują już na początku tego miesiąca).

 

Klimat temperatura

 

Opady.

Roczna suma opadów na tym obszarze jest znaczna i waha się w granicach 615-650 mm. Roczny rozkład opadów jest charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego, maksimum opadów przypada na miesiące letnie, a szczególnie na miesiąc lipiec. Średnia długość zalegania pokrywy śnieżnej utrzymuje się w granicach 60-80 dni. Gmina Szczekociny leży w obrębie drugorzędnego szlaku gradowego, w strefie III, o dużym stopniu niebezpieczeństwa szkód (15-20% ryzyka plonów. Wilgotność powietrza względna na obszarze gminy najwyższe wartości osiąga w chłodnej porze roku tzn. od listopada do lutego (85-88%), a najniższe latem, od czerwca do lipca(71-78%). Z wilgotnością względną związane jest powstawanie mgieł, które częściej występują w zimie i nad wilgotnymi dolinami oraz obniżeniami aniżeli nad obszarami suchymi i wyżej położonymi. Średnia roczna suma dni z mgłą wynosi 28,5, z czego na okres od listopada do lutego przypada 18,6 dni.


Klimat opady

 

Zachmurzenie i wiatry.

Największe zachmurzenie przypada na listopad, grudzień i luty, natomiast najmniejsze występuje w styczniu i wrześniu. Przeważają wiatry zachodnie 18,8%, z udziałem wiatrów południowo-zachodnich 17,8%.

Dane charakteryzujące warunki produkcji rolnej:

    Początek okresu wegetacyjnego - 2 kwietnia
    Koniec okresu wegetacyjnego - 1 listopada
    Średnia długość okresu wegetacyjnego - 212 dni

Szata roślinna

 Obszary leśne zajmują 3129 ha, co stanowi 23% ogólnej powierzchni gminy. Są to przeważnie lasy sosnowe, a ich największe skupiska znajdują się w rejonie wsi: Brzostek, Starzyny i Rokitno.