Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
27°C

ODPADY ROLNICZE

Ocena 0/5

Gospodarstwa rolne generują dużą ilość różnego rodzaju odpadów. Rodzaj takich odpadów uzależniony jest od kierunku produkcji rolniczej, jaka jest prowadzona w danym gospodarstwie. Z kolei ich ilość zależy od wielkości produkcji, a także od sposobu jej organizacji. Jednak bez względu na ilość i rodzaj odpadów pochodzących z produkcji rolniczej, obowiązkiem każdego rolnika jest odpowiednie ich zagospodarowanie. Czym dokładnie są odpady rolnicze i jak należy z nimi postępować? Wszystko opisujemy poniżej. Warto zacząć od tego, że odpady rolnicze pod żadnym pozorem nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Oznacza to, że nie można wyrzucać ich wraz z odpadami z gospodarstw domowych do wybranych pojemników. Nie zostaną one także przyjęte przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który przyjmuje wyłącznie odpady komunalne. Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t. j. Dz. U. 2023. poz. 1587 ze zm.) odpady definiuje się jako „każdą substancję lub przedmiot (…) których posiadacz pozbywa się, lub zamierza pozbyć, lub do ich pozbycia jest zobowiązany”. A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku, większość odpadów powstających w gospodarstwie rolnym to odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.

ZATEM DO ODPADÓW ROLNICZYCH ZALICZA SIĘ:

·         środki ochrony roślin i opakowania po nich,

·         odpady z badania, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej,

·         worki po nawozach,

·         sznurki,

·         folie,

·         skrzynki,

·         elementy maszyn i całe maszyny: opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,

·         przepracowane oleje silnikowe,

·         baterie i akumulatory,

·         resztki roślin z upraw np. liście buraków cukrowych,

·         odchody zwierząt.

·         martwe zwierzęta i ich pozostałości,

·         i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w gospodarstwach rolnych?

Proces składowania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach rolnych musi być przeprowadzony w szczególny sposób. Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie zalicza się:

·         toksyczne środki ochrony roślin i pozostałości po nich,

·         środki przeterminowane oraz opakowania,

·         akumulatory i baterie,

·         oleje przepracowane,

·         leki i inne odpady weterynaryjne,

·         wyroby azbestowe i budowlane zawierające azbest,

·         chemikalia,

·         zwierzęta padłe i ubite oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne.

Wyżej wymienione odpady niebezpieczne klasyfikuje się w odpowiednich grupach oraz podgrupach zależnie od rodzaju odpadów, źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz ze względu na składniki tych odpadów.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

I tak, aby ułatwić wywóz odpadów tego typu Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i nadzoruje System Zbiórki Opakowań, gdzie oddawać można puste opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Z kolei posiadając przeterminowane środki ochrony roślin, oddać należy je do specjalistycznej firmy, której dział utylizacji odpadów odpowiednio się nimi zajmie.

Warto zapamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe gospodarowanie odpadów ciekłych i innych pozostałości ponosi zawsze użytkownik środków ochrony roślin. Absolutnie niedopuszczalne jest ich zakopywanie lub spalanie, wylewanie do systemów ściekowych, rzek i zbiorników wodnych, a także inne składowanie, które zagraża czystości gleby i wody.

MARTWE ZWIERZĘTA I ICH POZOSTAŁOŚCI

Martwe zwierzęta, które były nosicielami chorób zakaźnych, a także leki i odpady weterynaryjne – powinny być zawsze odpowiednio magazynowane i zabezpieczone przed dostępem do rąk niepowołanych, a także do owadów i gryzoni. Zakazane jest zakopywanie martwych zwierząt w ziemi lub zagrzebywanie ich w oborniku czy kompoście. Utylizowane tego typu odpadów może odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach utylizacyjnych, które posiadają odpowiednie zezwolenia, warunki oraz dysponują specjalistycznymi środkami transportu do ich przewozu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku odpadów weterynaryjnych.

OPONY CIĄGNIKOWE, OD PRZYCZEP I INNYCH MASZYN ROLNICZYCH

Zużyte opony ciągnikowe oddać można w miejscach świadczących usługi ich wymiany lub w punktach ich sprzedaży np. przy zakupie nowych. Jeśli zdarzy się, że sprzedawca nie zechce przyjąć starych opon, samodzielnie poszukać należy atestowanego zakładu, w którym zostaną one zutylizowane zgodnie z prawem i bez szkody dla środowiska naturalnego. Warto mieć także na uwadze, że wywóz śmieci, takich, jak opony ciągnikowe oraz opony pochodzące od innych maszyn rolniczych nie są przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Obowiązek odpowiedzialnego zarządzania odpadami rolniczymi regulowany jest przepisami i spoczywa na każdym gospodarstwie rolnym. Tego typu zanieczyszczeń nie można zaliczyć do odpadów zielonych, ani do śmieci komunalnych – trzeba postępować z nimi zgodnie z regulacjami prawnymi i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.