Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
14°C

OZE SZCZEKOCINY

 


Szczekociny dn. 08.08.2023r.

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością bezzasadnych wezwań serwisowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych w załączeniu udostępniamy Państwu cennik usług serwisowych obowiązujący w 2023  roku.

Cennik_usług_serwisowych_2023_POBIERZ 


Szczekociny dn. 18.07.2023r.

Szanowni Państwo,

Uczestnicy projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” uprzejmie informuje, iż Wykonawca instalacji fotowoltaicznych firma Hymon sp. z o. o.  przeprowadzi przeglądy okresowe instalacji fotowoltaicznych.

Celem wykonywanych przeglądów będzie sprawdzenie działania systemu, monitorowanie jego wydajności oraz wczesne wykrywanie ewentualnych usterek lub problemów.

Przeglądy okresowe są niezbędne dla zapewnienia długoterminowego i niezawodnego działania instalacji fotowoltaicznej, jak również do monitorowania wydajności modułów fotowoltaicznych, sprawdzenia stanu inwertera oraz ogólnego stanu technicznego systemu. W razie konieczności będzie można wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

W załączeniu informacja Wykonawcy oraz wzór protokołu przeglądu okresowego instalacji PV, który zostanie uzupełniony wynikami wykonanego przeglądu.


Szczekociny dn. 30.05.2023r.

Informacja w sprawie reklamacji w zakresie niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej

Informujemy uczestników projektu „OZE”, że Gmina Zawiercie w związku z nieprawidłowym napięciem w sieci jako Lider Projektu OZE przesłała w miesiącu sierpniu 2022 r. pismo do TAURON Dystrybucja w sprawie reklamacji w zakresie niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie „skoków” napięcia elektrycznego na zamontowanych u Państwa instalacjach fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Informujemy, że zgodnie z przesłaną od Tauron Dystrybucja odpowiedzą na powyższe pismo uzyskano informację: „…reklamacje odbiorców/prosumentów dotyczące niedotrzymania parametrów jakościowych  energii elektrycznej, szczególnie  w zakresie spadków/wzrostów napięcia rozpatrywane są przez Tauron Dystrybucja na podstawie indywidualnych zgłoszeń reklamacyjnych składanych przez tychże odbiorców…” (pismo Tauron Dystrybucja w załączeniu)

Reasumując, w przypadku częstych wyłączeń Państwa instalacji „OZE” związanych ze zmianą napięcia w sieci powinni Państwo  zgłaszać indywidualnie w Tauron Dystrybucja Reklamację w powyższym zakresie.

Odpowiedź_TAURON_-_napięcie 


Szczekociny dn. 14.10.2022r.

Szanowni Państwo - uczestnicy projektu OZE, użytkownicy instalacji solarnych

W związku z zakończeniem zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w poniższym załączniku przekazujemy Państwu informacje uzupełniające do instrukcji użytkowania instalacji solarnej, w tym informacje dotyczące gwarancji, serwisu i zgłaszania usterek.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.


 Szczekociny dn. 26.08.2022r.

INSTRUKCJE OBSŁUGI INSTALACJI OZE

 

Informujemy, że zakończono montaże instalacji OZE w ramach projektu pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

W ramach projektu na terenie Gminy Szczekociny zainstalowano: 226 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 180 instalacji solarnych, 8 kotłów na pellet, 14 pomp do CWU oraz 47 pomp do CO + CWU.

Przypominamy wszystkim beneficjentom z zainstalowanymi urządzeniami, że powinni postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami obsługi.

Ingerencja w obsługę urządzenia, poza opisaną w instrukcji, może prowadzić do jego wyłączenia z gwarancji Wykonawcy.

Poniżej zamieszczono instrukcje obsługi dla wszystkich rodzajów instalacji w ramach projektu.

 


Szczekociny, dm. 18.07.2022r.

 

Informacja dla użytkowników instalacji pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. , którzy posiadają konwencjonalne źródło ciepła

Niniejszym informujemy, że użytkownicy pomp ciepła, którzy posiadają w układzie ogrzewania  konwencjonalne źródło ciepła i zdecydowali się na wykonanie połączenia umożliwiającego współpracę obu źródeł, mają możliwość ręcznego przełączenia pomiędzy źródłami, które zaleca się wykonać w sytuacji kiedy samodzielna praca pompy ciepła ze względu na spadek temperatury zewnętrznej nie będzie w stanie zapewnić komfortu termicznego użytkownikowi instalacji.

 


Informacja dla użytkowników instalacji pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. , gdzie zlikwidowano lub w przyszłości zostanie zlikwidowane konwencjonalne źródło ciepła i pompa ciepła stanie się jedynym źródłem ogrzewania budynku mieszkalnego

 

Informujemy, że powietrzne pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. dostarczone w ramach realizacji projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” nie posiadają grzałek, które mogą zostać wykorzystane jako źródło szczytowe dla potrzeb ogrzewania budynku ponieważ element ten nie stanowi kosztu kwalifikowanego w projekcie . Informujemy ponadto, że w zrealizowanych instalacjach istnieje możliwość zabudowy grzałek na potrzeby c.o., której wykonanie zaleca się w przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że praca samej pompy ciepła nie jest w stanie zapewnić oczekiwanego przez użytkownika komfortu termicznego, a nie dysponuje on innym źródłem szczytowym ogrzewania tj. m.in. kotłem na paliwo stałe, ciekłe, gazowe, piecokuchnią lub innym urządzeniem grzewczym zasilanym energią elektryczną. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zastosowanie w swojej instalacji grzałki na potrzeby c.o. informujemy, że moc grzałki powinna zostać dobrana przez projektanta po dokładnym oszacowaniu zapotrzebowania energetycznego budynku. W okresie gwarancji uprawnionym podmiotem do doboru mocy grzałki na potrzeby c.o. jest projektant wskazany przez Wykonawcę zadania. Użytkownicy mogą skorzystać z dostawy i montażu zamówionej grzałki przez Wykonawcę, przy czym wycena dla każdego przypadku zgłoszonego zapotrzebowania zakupu i dostawy grzałki zostanie przeprowadzona indywidulanie po dokonaniu doboru mocy grzałki na potrzeby c.o. Informuje się ponadto, że za wszelkie niedogodności związane z brakiem zakupu grzałki odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

  • Informacja do pobrania znajdują się na dole strony. 

 Szczekociny, dm. 01.04.2022r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność  zawarcie Aneksu  z Wykonawcą- firmą Antinus Sp. z o.o., realizującym instalację pomp ciepła,  zwiększającego wynagrodzenie umowne  zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno-finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno finansowej zawartymi w §5,  pkt 2: 

Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co  najmniej:

1)     17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz

2)     podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.

zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno-finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego:

„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i  usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

W wyniku powyższego zapraszamy Państwa do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (I piętro, pokój nr 8) celem podpisania aneksu do umowy.

Szczekociny, dm. 31.03.2022r.

Informacja dla mieszkańców u których montowane są instalacje kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zaistniała konieczność podpisania z Państwem aneksu do umowy organizacyjno – finansowej zmniejszającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu (wyłącznie dla instalacji kolektorów słonecznych).

Zapraszamy Państwa do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (I piętro, pokój nr 8) w celu podpisania aneksy do umowy.

Mieszkańcy, którzy wpłacili wkład własny w związku z zamontowaniem instalacji proszeni są o dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny numeru rachunku bankowego na który należy Państwu zwrócić środki.

Mieszkańcy u których instalacje zostały odebrane będą mieli także przekazaną dokumentację powykonawczą.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Derda lub Panią Natalią Karoń, tel. 34 3557 050 wew. 108.

Szczekociny, dm. 31.03.2022r.

Instalacje fotowoltaiczne - połączenie falownika z siecią internetową

W związku zakończeniem projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” informujemy, iż istnieje możliwość monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznych.

Jeżeli w Państwa domach w chwili montażu nie było możliwości z przyczyn technicznych skonfigurowania połączenia instalacji fotowoltaicznej z siecią interentową i falownik nie został podłączony do Internetu ze względu na słabą jakość sygnału, a już pojawiła się taka możliwość i chcą Państwo mieć podgląd, to poniżej zamieszczamy instrukcję.

Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie samodzielnie poradzić sobie z konfiguracją proszę skontaktować się z serwisem Hymon, który pomoże w konfiguracji i założeniu konta.

Załączamy poniżej link do filmu instruktażowego, który przedstawia konfigurację krok po kroku, jak w załączonej instrukcji.

Interesująca nas zawartość trwa do 2:22 min.

Film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=TB91O3HGZyo lub metoda poprzez aplikację (gdy zalogujemy się do swojego konta Solarman klikamy w aplikacji na DEVICE > CONNECT > KLIKAMY NA NASZ NR SN i postępujemy dalej zgodnie z instrukcją od kroku nr 7): https://www.youtube.com/watch?v=RqgIrQiiyPE&ab_channel=ElectrotileFotowoltaika

Po około 20 minutach od zakończenia konfiguracji powinny pojawić się odczyty w aplikacji.

 - instrukcja SOFAR WIFI

Szczekociny, dm. 16.03.2022r.

Szanowni Państwo,

W związku z odbiorem końcowym instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” informujemy, że wszystkie awarię instalacji należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny tylko w formie pisemnej (e-mail, pismo).

Adres e-mail: inwestycje@szczekociny.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres lokalizacji instalacji oraz rodzaj awarii, usterki.

Zgłoszenia telefoniczne lub nie kompletne nie będą przekazywane do serwisu.

Ponadto informujemy, że każdemu Beneficjentowi projektu została przekazana przez przedstawicieli firmy Hymon instrukcja użytkowania instalacji fotowoltaicznej z danymi kontaktowymi do serwisu (ostatnia strona). Dla ułatwienia zlokalizowania numeru serwisowego na każdym z falowników znajduje się również naklejka z numerem telefonu do serwisu.

Przypominamy również, ze zgodnie z zapisami (§ 4 ust. 3 pkt. 6) Umowy organizacyjno – finansowej pomiędzy Gmina a Mieszkańcem wszelkie naprawy w przypadku uszkodzeń Instalacji OZE nie objętych gwarancją, ani ubezpieczeniem (w tym celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) a także nieuzasadnione wezwanie serwisu, wiążą się z poniesieniem kosztów przez mieszkańca.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Derda lub Panią Natalią Karoń, tel. 34 3557 050 wew. 108.

Szczekociny, dm. 16.03.2022r.

Szanowni Państwo,

w związku z odbiorem końcowym instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” prosimy o odbiór dokumentacji powykonawczych wraz
z protokołami odbioru uczestników projektu, u których zamontowano instalacje fotowoltaiczną.

Po w/w dokumenty należy zgłosić się do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny pok. 8.

Informujemy, że w trybie art. 56 ust. 1a Prawo Budowlane dokonano zawiadomienia o wykonaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW do Państwowej Straży Pożarnej.

Ze względu na odbiór końcowy Gmina Szczekociny podpisała umowę z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. dotycząca ubezpieczenia przedmiotowych instalacji. Umowa została podpisana na rok i jej termin będzie wydłużany. Zgodnie z umową organizacyjno – finansową koszt ubezpieczenia jest kosztem niekwalifikowanym i ponosi go mieszkaniec. O kwocie i terminie zapłaty będziemy Państwa informować w późniejszym terminie.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Derda lub Panią Natalią Karoń, tel. 34 3557 050 wew. 108.

Szczekociny, dm. 09.03.2022r.

Nabór uzupełniający do projektu z dofinansowaniem powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” z dofinansowaniem powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej. Poziom dofinansowania wynosi 83 % kosztów netto.

Wolne instalacje:

- 3 instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu. (KLIK)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami: tel. 34 3557 050 wew. 108

Szczekociny,dn. 03.03.2022r. 

Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach instalacji kolektorów słonecznych – informacja dla Mieszkańców, którzy otrzymali zwrot części środków

Uprzejmie informuję, że z uwagi na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Solartime Sp. z o. o. (aktualnie Solartime S. A.) zwiększającego wynagrodzenie zaistniała konieczność podpisania z Państwem kolejnego Aneksu do Umowy organizacyjno - finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji instalacji kolektorów słonecznych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Umowy organizacyjno-finansowej: Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:

  1. 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
  2. podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE  zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno-finansowa w § 8 ust. 1 nakłada na Mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego: „Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno Wykonawca, jak również Gmina.

Zapisy umowy organizacyjno-finansowej zobowiązują Państwa do pokrycia zwiększonych kosztów instalacji solarnej tak, aby wkład własny wynosił 17 % kosztów kwalifikowanych, pomimo, że instalacja u Państwa została zrealizowana i odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kwota do uregulowania:

- 193,25 zł – w przypadku instalacji 2 kolektorów słonecznych zamontowanych na budynku mieszkalnym,

- 215,75 zł - w przypadku instalacji 3 kolektorów słonecznych zamontowanych na budynku mieszkalnym,

- 248,50 zł - w przypadku instalacji 4 kolektorów słonecznych zamontowanych na budynku mieszkalnym,

- 330,00 zł – w przypadku instalacji 2 kolektorów słonecznych zamontowanych poza budynkiem mieszkalnym,

- 357,20 zł - w przypadku instalacji 3 kolektorów słonecznych zamontowanych poza budynkiem mieszkalnym,

- 415,60 zł - w przypadku instalacji 4 kolektorów słonecznych zamontowanych poza budynkiem mieszkalnym.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Derda lub Panią Natalią Karoń, tel. 34 3557 050 wew. 108.

Szczekociny, dn. 28.02.2022r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE - kotły na pellet

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczekociny rozpoczyna od 28.02.2022r. przyjmowanie deklaracji mieszkańców Gminy Szczekociny zainteresowanych udziałem w projekcie pn.  „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

Nabór zostanie zakończony w dniu 07.03.2022r.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń dla instalacji - kocioł na pellet o mocy 12 kW oraz 16 kW.

Formularz deklaracji udziału dostępny jest do pobrania w załączeniu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

W tematach dotyczących naboru oraz Projektu prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Szczekociny, tel. 34 3557 050 wew. 108

W ramach Projektu można otrzymać dofinasowanie do 83% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalację kotła na pellet. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym - jego koszty pokrywa mieszkaniec.

(plik) - pobierz formularz 

Szczekociny, dn. 21.02.2022r.

Informacja dla mieszkańców u których zamontowano kocioł na pellet:

(plik) – wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez użytkownika przy eksploatacji kotła na pellet.

Szczekociny, dn. 03.02.2022r

Informacja dot. montaży PC do c.o. + c.w.u. na terenie Gminy Szczekociny.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Szczekociny rozpoczną się montaże instalacji pomp ciepła przeznaczonych do celów c.o. + c.w.u.

Przypominamy Beneficjentom projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” o konieczności przeprowadzenia dostosowań koniecznych do przeprowadzenia montażu instalacji pompy ciepła, które zostały wskazane w protokole uzgodnień z inwentaryzacji.

Informujemy, że kosztem niekwalifikowanym dla użytkownika w projekcie jest dostawa i montaż pompy obiegu c.w.u. wraz z niezbędną armaturą dla podłączenia wężownicy w zasobniku pompy ciepła z istniejącym źródłem ciepła oraz dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem – w przypadku instalacji otwartych – i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych.

W przypadku konieczności zastosowania i wykonania powyższych elementów w instalacji użytkownika przez Wykonawcę koszt dostawy i montażu pompy obiegowej do c.w.u. wynosi 450 zł brutto, koszt zamknięcia układu c.o. i dostawy naczynia przeponowego o poj.35 l wynosi 450 zł brutto.

Szczekociny, dn. 03.02.2022r.

Dodatkowa pompa obiegowa do zbiornika solarnego c.w.u. (wyjaśnienie):

W sezonie grzewczym:

Montaż dodatkowej pompy obiegowej jest wskazany w przypadku gdy dotychczasowa instalacja hydrauliczna pracowała w systemie grawitacyjnym. Ze względu na konstrukcję zbiornika solarnego i często usytuowanie go na jednym poziomie co piec centralnego ogrzewania (c.o.) wyklucza to możliwość dogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) piecem c.o. bez wymuszenia obiegu za pomocą pompy obiegowej. Dodatkowo zainstalowana pompa obiegowa poprawi komfort korzystania z ciepłej wody, ponieważ przyspieszy jej dogrzewanie i uniemożliwi jej wychładzanie w przypadku spadku temperatury na instalacji c.o. W pozostałych przypadkach gdy instalacja hydrauliczna ma zainstalowane już dwie pompy obiegowe, montaż pompy nie jest konieczny, ponieważ woda w zbiorniku będzie dogrzewana.

Poza sezonem grzewczym:

Montaż dodatkowej pompy obiegowej jest wskazany w przypadku braku bieżącego rozbioru c.w.u. podczas słonecznych i upalnych dni, kiedy może dochodzić do przekroczenia temperatury 80°C na zbiorniku solarnym - pompa automatycznie uruchomi się i zrzuci nadmiar ciepła na instalację pieca c.o. Zapobiega to przegrzewaniu się instalacji c.w.u. i często wyklucza uruchomienie alarmu sygnalizującego przegrzaną instalację.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku gdy Mieszkaniec zdecyduje się na montaż dodatkowej pompy obiegowej wybierając ofertę Wykonawcy instalacji solarnej, firmy Solartime, otrzymuje:

  • montaż elementów zestawu (pompa obiegowa + śrubunki, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawory odcinające, odpowietrznik, dodatkowy czujnik temperatury),
  • podłączenie pompy z instalacją pieca c.o.,
  • podłączenie sterowania pompy obiegowej do sterownika solarnego,
  • Wykonawca firma Solartime udziela gwarancji na wykonane prace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Każdy Mieszkaniec może sam zakupić i zamontować dodatkową pompę obiegową wraz z niezbędną armaturą i połączyć zbiornik solarny z piecem c.o. co nie spowoduje utraty gwarancji na zbiornik. Jeśli Mieszkaniec zdecyduje się na samodzielny montaż pompy obiegowej musi dodatkowo zaopatrzyć się w sterownik regulujący jej pracę. Wykonawca firma Solartime, zastrzegła że nie wyraża zgody na ingerencję w elektronikę i podłączenie pompy obiegowej do sterownika solarnego przez osoby trzecie - takie działanie spowoduje utratę gwarancji na sterownik solarny.

Szczekociny, dn. 28.01.2022r

Nabór uzupełniający do projektu z dofinansowaniem instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych

Istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” z dofinansowaniem instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych dla obniżenia kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Poziom dofinansowania wynosi 83 % kosztów netto.
Wolne instalacje:
- 3 kolektory, zbiornik 300 litrów – 6 sztuk,
- 4 kolektory, zbiornik 400 litrów – 3 sztuki.
Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami: tel. 34 3557 050 wew. 108Szczekociny, dn. 28.01.2022r.
Szanowni Państwo,
W związku z wątpliwościami mieszkańców, którzy są beneficjantami projektu w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła do c.w.u. dotyczącymi możliwości sterowania pompami ciepła przez Internet np. za pośrednictwem telefonu komórkowego, informujemy, że  dla  pompy ciepła do c.w.u. przewidziano jedynie automatykę sterowania zintegrowaną z urządzeniem i nie ma ona możliwości sterowania zdalnego z poziomu  np. telefonu komórkowego.
Zwracamy również uwagę, że niedopuszczalne jest wyłączanie zasilania elektrycznego  do pompy ciepła. Odłączenie pompy ciepła  od zasilania elektrycznego może skutkować resetem ustawień sterownika pompy ciepła, a także nie zadziałaniem systemu antyzamrożeniowego wtedy kiedy powinien on działać.  Szczekociny, dn. 28.09.2021r.
W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na JEDNĄ wolną instalację powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :
tel. 34 355 70 50 wew. 108Szczekociny, dn. 24.06.2021r.
W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na wolne instalacje OZE:
Instalacje solarne o mocy min. 6303 W z podgrzewaczem o poj. min. 370 dm3 (4 kolektory) - 5 instalacji
Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :
tel. 34 355 70 50 wew. 108Szczekociny, dn. 06.04.2021r.
W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na wolne instalacje OZE:
    Instalacje solarne o mocy min. 4727 W z podgrzewaczem o poj. min. 270 dm3 (3 kolektory) - 1 wolna instalacja
    Instalacje solarne o mocy min. 6303 W z podgrzewaczem o poj. min. 370 dm3 (4 kolektory) - 2 wolne instalacje
Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :
tel. 34 355 70 50 wew. 108Szczekociny, dn. 29.03.2021r.
Firma Hymon sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów rozpoczęła 29 marca 2021 roku inspekcje u mieszkańców Gminy Szczekociny.
Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji.Szczekociny, dn. 18.03.2021r.

Informacja dla mieszkańców posiadających umowy na instalacje kolektorów słonecznych
Firma Solartime sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 106b, 35-322 Rzeszów rozpocznie 22 marca 2021 roku inspekcje u mieszkańców Gminy Szczekociny.
Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji solarnych.
Prosimy uczestników Projektu, aby we własnym zakresie zastanowili się, gdzie chcieliby umieścić kolektory oraz zbiornik. Informacje pomocne w tym celu:
- Wymiary zbiornika (średnica x wysokość): 250L 67x130cm, 300L 67x162cm, 400L 70x175cm (nad zbiornikiem musi zostać min. 20 cm wolnej przestrzeni ze względu na dostęp do anody tytanowej).
- Wymiar 1 kolektora (wysokość x szerokość): 202x101cm. Montaż kolektorów jest dopuszczalny tylko w kierunku południowym. Maksymalne odchylenie od południa wynosi 45°. Kolektory muszą być zamontowane w jednej linii.
- Zbiornik solarny może zostać podłączony do dodatkowego źródła ciepła (piec na paliwo stałe/gaz).
- Doprowadzenie mediów (przyłącze wody ciepłej, przyłącze wody zimnej, przyłącze dodatkowego źródła ciepła, gniazdo elektryczne) do pomieszczenia montażu zasobnika jest obowiązkiem mieszkańca.
Dokładne lokalizacje zostaną ustalone z mieszkańcem podczas wizyty naszego pracownika w miejscu montażu instalacji. Osoby przeprowadzające audyt pomogą w dobraniu optymalnej lokalizacji urządzeń solarnych.Szczekociny, dn. 17.03.2021r.

Informacja dla mieszkańców posiadających umowy na instalacje fotowoltaiczne, a dotycząca umów na dostawę energii elektrycznej.
Każdy z mieszkańców musi posiadać umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym (na dystrybucję i sprzedaż) – tylko w takim przypadku będzie możliwość przyłączenia instalacji na zasadach prosumenta i możliwość bilansowania nadwyżek energii. Jeżeli występują przypadki, w których umowa jest rozdzielona, należy ją wypowiedzieć i zawrzeć umowę kompleksową z dystrybutorem na dystrybucję i sprzedaż, aby zachować bilansowanie na poziomie:
1 - 0,8 kWh – dla instalacji o mocy do 10 kW
1 - 0,7 kWh – dla instalacji o mocy powyżej 10 kW
Dla każdej lokalizacji moc przyłączeniowa musi być co najmniej równa mocy instalacji fotowoltaicznej. Jest to obligatoryjne przez Zakład Energetyczny do przyłączenia mikroinstalacji. Moc największego źródła wytwórczego nie może być większa, niż moc przyłączeniowa dla danego obiektu (nie mylić
z mocą umowną). W przeciwnym przypadku trzeba będzie zwrócić się o zwiększenie mocy przyłączeniowej.
Przykład: Moc instalacji 8 kW, Moc przyłączeniowa obiektu co najmniej 8 kW, lub więcej.
Nie mylić z mocą umowną która znajduje się na fakturze za energię elektryczną. Moc przyłączeniowa może znajdować się na fakturze, ale w większości przypadków taka wiadomość będzie znajdowała się w umowie kompleksowej z Zakładem Energetycznym lub będzie możliwa do uzyskania u Operatora.
Te informacje będą weryfikowane podczas wizji lokalnej, jednakże należy sprawdzić je jak najwcześniej, aby w razie potrzeby dopełnić formalności związane ze zmianami, które mogą wydłużyć się szczególnie w przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej.
Dokumenty wymagane do przygotowania do wizji lokalnej przez Beneficjenta:
    Faktura za energię elektryczną (za okres rozliczeniowy);
    Umowa z Zakładem Energetycznym, bądź potwierdzenie mocy przyłączeniowej;
    Raport z inspekcji terenowej wykonanej przez firmę DoEko Group;
    Projekt budynku z wyszczególnieniem rzutu dachu z góry (jeżeli klient posiada).
Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji fotowoltaicznej, które potwierdzą ustalenia oraz wymagane dane do dokumentacji projektowej oraz zgłoszeniowej własnoręcznym podpisem. Przekazanie błędnych danych, będzie skutkowało nieprawidłowym zaprojektowaniem oraz zgłoszeniem instalacji PV. Konieczne jest udostępnienie pomieszczeń w budynku w celu sprawdzenia możliwości i ustalenia przeprowadzenia tras kablowych do miejsc montażu falownika wraz zabezpieczeniami oraz umożliwienie dostępu do instalacji elektrycznej w budynku, w celu zweryfikowania możliwości
i ustalenia optymalnego miejsca wpięcia do sieci wewnętrznej.
Podczas wizji lokalnej na miejscu zostanie przedstawione do podpisu pełnomocnictwo upoważniające firmę HYMON do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej mikroinstalacji do sieci do Zakładu Energetycznego. Upoważnienie może zostać udzielone tylko i wyłącznie przez osobę na którą przychodzą rachunki za energię elektryczną, która widnieje na fakturze jako „Nabywca”. W przypadku podpisania pełnomocnictwa przez inną osobę wniosek w Zakładzie Energetycznym zostanie odrzucony, a procedura przyłączenia mikroinstalacji się wydłuży.Szczekociny, dn. 16.03.2021r.
Informacja dla mieszkańców Gminy Szczekociny dot. projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie
Informujemy mieszkańców Gminy Szczekociny, którzy przystąpili do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii, iż dokonano wyboru wykonawców, którzy zajmą się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, solarnych i kotłów na pellet.
Wykonawcami w zakresie dostawy i montażu paneli solarnych jest firma Solartime sp. z o. o
z Rzeszowa, paneli fotowoltaicznych firma Hymon sp. z o. o z Tarnowa, natomiast kotłów na pellet firma Ergo-Ekologia sp. z o. o z Warszawy.  Wykonawca zadania w zakresie pomp ciepła będzie znany po zakończeniu obecnie trwającej drugiej procedury przetargowej.
Ponadto informujemy mieszkańców Gminy Szczekociny, iż w miesiącu marcu 2021 r. wysłane zostaną do Państwa aneksy do umowy organizacyjno-finansowej.  W przesłanym aneksie przedstawione są ceny instalacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Uprzejmie prosimy, aby 2 egzemplarze podpisanych aneksów do umów zostały zapakowane w kopertę i dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w terminie 5 dni od otrzymania korespondencji.
Kopertę z podpisanym aneksem do umowy organizacyjno-finansowej należy dostarczyć do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Urzędu, Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
Prosimy, aby aneksy zostały podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź zgodnie z pełnomocnictwem, które Państwo przedstawiali przy podpisywaniu umów organizacyjno – finansowych.
Wykonawcy poszczególnych instalacji będą się kontaktować bezpośrednio z mieszkańcami
z listy podstawowej oraz osobami z listy rezerwowej, którzy posiadają podpisane umowy warunkowe celem umówienia się na wizję lokalną.
Biorąc pod uwagę, że obecnie na rynku jest wiele firm oferujących podobne instalacje odnawialnych źródeł energii zalecamy Państwu zachowanie szczególnej ostrożności, tj. prosimy dokładnie czytać i dopytywać o nazwę firmy, która zgłasza się do Państwa w celu montażu lub podpisania dokumentów. Przedstawiciel firmy wybranej w ramach przetargu z ramienia gminy będzie miał ze sobą pismo z pieczęcią potwierdzające, iż działa w imieniu gminy oraz identyfikator.
O kolejnych krokach związanych z realizacją projektu będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
mgr Jacek Lipa

Pliki do pobrania:

Przeglądy serwisowe - HYMON
Format: pdf, 251.98 kB
Informacje serwisowe.pdf
Format: pdf, 5.29 MB
Informacja dla użytkowników 18.07.2021
Format: pdf, 417.28 kB
Eksploatacja_kocioł
Format: pdf, 426.6 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.