Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
19°C

AKTUALNOŚCI RADY


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z Komisjami Stałymi Rady

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień  09.07.2024r  na godz. 9:00  wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie pisma w sprawie otwarcia oddziałów w Zespole Szkół na rok szkolny 2024/2025.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięci obrad.

 

Przewodniczący Komisji 

Wojciech Bajor

 


ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2024. poz. 609 ) zwołuję IV sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach 

w dniu 9 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na III sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 24/IV/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 25/IV/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024- 2038 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 26/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach” 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 27/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa dróg gminnych w Miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 28/IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczekociny”

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 29 /IV/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa sali przy Zespole Szkół w Goleniowach” 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 30/IV/2024 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 31/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Miejskiej w Szczekocinach

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

16. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad IV sesji IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

 


ZAWIADOMIENIE O SESJI

         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2024. poz. 609 ) zwołuję III sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3 .Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury. 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na II sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok – debata.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 15 /III/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 16/III/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 17 /III/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 18 /III/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 19 /III/2024 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024- 2038.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 20/III/2024 w sprawie zmiany Uchwały 10/II/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę z budżetu Gminy Szczekociny

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 21/III/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na  dofinansowanie zadania „ Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap VI. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach”

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 22 /III/2024 w sprawie uznania Rady Miejskiej w      Szczekocinach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 23 /III/2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Szczekociny w Stowarzyszeniu  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

18. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie obrad III sesji IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ) : 

Raport o stanie gminy - pobierz

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.grzelka@szczekociny.pl

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

 


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji  Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień  18.06.2024r  na godz.9:00 na posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z realizacji programu  Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii za 2023:

- realizacja budżetu za 2023 r.

- plany wydatkowania środków pieniężnych w 2024r.

- ilość i wyniki przeprowadzonych kontroli punktów dystrybucyjnych alkohol na terenie naszej gminy ( za 2023 rok)

- przeprowadzone szkolenia Członków Komisji.

4. Ubezpieczenia samochodów strażackich.

5. Informacja o stanie funkcjonowania OSP, stan bezpieczeństwa PPOŻ w mieście i gminie ( remonty budynków, stan prawny, stan techniczny samochodów strażackich).  

6. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.                                                           

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) zapraszam na dzień. 11.06.2024 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4.Rozpatrzenie petycji dotyczącej sprzeciwu wobec inwestycji „Uruchomienie instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przerobu materiałów budowlanych w tym gruzu i ziemi, mechanicznej obróbki kabli i wiązek elektrycznych oraz zbiórki metali żelaznych i metali nieżelaznych.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Łukasz Gała


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2024 r. poz.609 zwołuję na dzień 04.06.2024r. na godz.10:00  na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1.      Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Działalność bieżąca MGOKi S w Szczekocinach ( realizacja budżetu, analiza harmonogramu imprez, sprawy pracownicze).

4.      Omówienie uroczystości związanej z Dniami Szczekocin.

5.      Omówienie arkuszy projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2024/2025.

6.      Sprawy różne i wolne wnioski, pisma bieżące.

7.      Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Wojciech Bajor

 


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień  04.06.2024r  na godz. 12:00  wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024.

4. Wypracowanie stanowiska w sprawie oczyszczalni ścieków.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięci obrad.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasierbińska - Bijak


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisjami Stałymi Rady

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień  29.05.2024r  na godz.10:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat oczyszczalni ścieków.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Sap


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2024. poz.609 ) zwołuję II sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 21.05 2024 r. o godz.10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5.      Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXIX sesji Rady VIII kadencji oraz I sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach IX kadencji. 

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 6/II/024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 7/II/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024 - 2038.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 8/II/2024 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do spółki SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 9/II/2024 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 10/II/2024 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę z budżetu Gminy Szczekociny

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 11/II/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 12/II/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  i Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 13/II/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 14/II/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji.

15.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

16.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

17.  Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad II sesji IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.                       

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka


Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień  15.04.2024r  na godz. 9 :00  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ratownictwo medyczne: - informacja na temat wykonywania działań w zakresie pracy.

4. Opieka zdrowotna na terenie Gminy – potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

5. Informacja na temat dopłat bezpośrednich i realizacja ekoschematów.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięci obrad.

Przewodnicząca Komisji 

Anna Seweryn


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz.40.z późn. zm.) zwołuję na dzień 04.04.2024r. na godz.9:00  na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych na rok 2024.

4. Analiza podziału środków przeznaczonych na dotację dla organizacji pozarządowych, sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków za 2023 r w klubach sportowych i organizacjach pozarządowych.

5. Zapoznanie się z tematyką prac związanych z remontem boiska wielofunkcyjnego w kompleksie „Orlik” oraz prace związane z remontem sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach.

6. Sprawy różne i wolne wnioski, pisma bieżące.

7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji 

Teresa Niechciał


ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXVIII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 19 marca 2024 r. o godz.10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 566/LXXVIII/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 567/LXXVIII/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024 - 2038.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 568/LXXVIII/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych”

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 569/LXXVIII/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 480/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 570/LXXVIII/2024 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2024r.”

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

13. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zapraszam na dzień 11.03.2024. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest.
5.Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).

6. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.        

                                                   

Przewodniczący Komisji

Dawid Skóra

 


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 12.03.2024r. na godz.10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Działalność Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach.

4. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji 

Dariusz Czyż


ZAWIADOMIENIE O SESJI: 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXVII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 27 lutego 2024 r. o godz.10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Przyjęcie protokołu z LXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Sprawozdanie z całorocznej działalności Rady Miejskiej w Szczekocinach za 2023 rok

7. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXV oraz z LXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 560/LXXVII/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 561/LXXVII/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024 - 2038.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 562/LXXVII/2024 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczekociny na lata 2024-2026.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 563/LXXVII/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXX/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 564/LXXVII/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bonowice.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 565/LXXVII/2024 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szczekocinach przy ulicy Strażackiej.

14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

16. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad LXXVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych oraz z  Komisją Finansów, Budżetu i Gospodarki Komunalnej: 

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień  20.02.2024r  na godz. 9:00 wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych oraz z  Komisją Finansów, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Kierownika MGOPS w zakresie zabezpieczenia socjalnego i potrzeb społecznych swoich podopiecznych w okresie zimowym.

4. Problem bezdomności na terenie gminy Szczekociny. Działania MGOPS skierowane do osób potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

5. Informacja na temat zimowego utrzymania bezpieczeństwa na drogach, chodnikach gminnych:

- koszty związane z utrzymaniem i odśnieżaniem dróg gminnych w roku 2023 oraz bieżące.

6. Informacja na temat budowy budynku wielorodzinnego przez spółkę ( SIM Zagłębie).

7. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2021-2026”

8. Zapoznanie ze stanem jakości wody pitnej na terenie gminy Szczekociny

9. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięci obrad.

 

Przewodnicząca Komisji                                                      

Anna Seweryn                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Przewodniczący  Komisji

Czesław Rutkowski 


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXXVI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 30 stycznia 2024r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 558/LXXVI/2024w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 559/LXXVI/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2038.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad LXXVI  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz.9:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4.      Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

5.      Sprawozdanie z całorocznej działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków, Petycji.

6.      Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

7.      Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 549/LXXV/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024 rok.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 550/LXXV/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024 - 2038.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 551/LXXV/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2024- 2028.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 552/LXXV/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1285/1 ark. 4, położonej w miejscowości Rokitno.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 553/LXXV/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bonowice.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 554/LXXV/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 555/LXXV/2024 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 556/LXXV/2024 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach. 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 557/LXXV/2024w sprawie przejęcia "Zasad przeprowadzania w Gminie Szczekociny naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w  tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z  Funduszu Dopłat"

17.  Rozpatrzenie projektu: Oświadczenie Nr 1/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 23 stycznia 2024r w sprawie ustanowienia w Gminie Szczekociny roku 2024 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. 

18.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19.  Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

20.  Wolne wnioski i informacje.

21.  Zamknięcie obrad LXXV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Szczekocinach 

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień  16.01.2024r  na godz. 10:00  wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu gminy w 2023 r.

4. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami za 2023 r.

5. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięci obrad.

 

Przewodnicząca Komisji 

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXIV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz.10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4.      Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

5.      Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXXIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 535/LXXIV/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 536/LXXIV/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 - 2038.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 537/LXXIV/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024-2038

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 538/LXXIV/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024r .

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 539/LXXIV/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczekocinach oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczekocinach na 2024 rok

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 540/LXXIV/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczekocinach na rok 2024

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 541/LXXIV/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szczekocinach na 2024 rok

13.   Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 542/LXXIV/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 543/LXXIV/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 225/XXXI/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczekociny

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 544/LXXIV/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 21/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 545/LXXIV/2023 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 546/LXXIV/2023 w sprawie wyrażania zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1200/2 ark. 2, położonej w miejscowości Bonowice. 

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 547/LXXIV/2023 w sprawie wyrażania zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1201/1 ark, 2, położonej w miejscowości Bonowice. 

19.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

20.  Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

21.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

22.  Wolne wnioski i informacje.

23.  Zamknięcie obrad LXXIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40.) zapraszam na dzień 21.11.2023 r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21.11.2023 r. o godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie wniosków z zakresu gospodarki nieruchomościami.

4. Analiza projektu budżetu na 2024 r. – wypracowanie opinii.

5. Wydatki w bieżącym roku na promocję .

6.Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Część II – dotyczy Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej.

8. Przygotowanie i przyjęcie planu Pracy Komisji na 2024 rok.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2023. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję LXXI sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach

w dniu 26 września 2023 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Przyjęcie protokołu z LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXIX oraz LXX nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 510/LXXI/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 511/LXXI/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023- 2038.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 512/LXXI/2023 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach na II półrocze roku 2023

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 513/LXXI/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”

11.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

12. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad LXXI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXX nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 12 września 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 508/LXX/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 509/LXX/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.      Zamknięcie obrad LXX  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.


Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40.) zwołuję LXVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 491/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka”
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 492/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach”
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 493/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”. 
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 494/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 495/LXVIII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 496/LXVIII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 497/LXVIII/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Szczekociny
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 498/LXVIII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 499/LXVIII/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 500/LXVIII/2023 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad LXVIII  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 
Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40.) zapraszam na dzień. 06.06.2023 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w zakresie wykorzystania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii za 2022 r.

4. Ubezpieczenia samochodów strażackich.

5. Informacja o stanie funkcjonowania OSP, stan bezpieczeństwa ppoż. w mieście i gminie ( remonty budynków, stan prawny).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40.) zapraszam na dzień. 06.06.2023 r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w zakresie wykorzystania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii za 2022 r.

4. Ubezpieczenia samochodów strażackich.

5.Informacja o stanie funkcjonowania OSP, stan bezpieczeństwa ppoż. w mieście i gminie ( remonty budynków, stan prawny).

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski


ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40.z późn. zm.) zwołuję sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 468/LXVI/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Szczekociny projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 469/LXVI/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej”
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 470/LXVI/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Szczekociny
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 471/LXVI/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
11. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad LXVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Szczekocinach 
Jolanta Wójcik 


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zapraszam na dzień 17.05.2023 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przystąpienia Gminy Szczekociny do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz.40. z późn. zm ) zwołuję na dzień 09.052023 r. na godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

Porządek obrad:

Część I – Komisje Stałe Rady

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie finansowe z działalności: MGOKiS, MGBP w Szczekocinach za 2022r.

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2022 r oraz sprawozdań finansowych

5. Informacja na temat:

– zadłużenia gminy wg. stanu na 31.12.2022r.

– zdolności kredytowej.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

 Część II – Komisja Rewizyjna.

7.Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG Szczekociny.

-  Wypracowanie i sporządzenie opinii z wykonania budżetu za 2022r.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 25.04.2023 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zwiększania świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

 


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) zapraszam na dzień. 21.04.2023r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Dożynki Gminne- zaplanowanie uroczystości.

4. Odznaczenia dla rolników.
5.Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:
-zapoznanie z problemami segregacji śmieci.
6. Utrzymanie zieleni na terenie gminy- planowane nasadzenia ,drzew, krzewów, kwiatów.

7. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

8.  Zamknięcie obrad.                                                           

Przewodniczący Komisji

Dawid Skóra


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40.z późn. zm.) zwołuję LXV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Informacja dotycząca funkcjonowania i bieżącej działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 463/LXV/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 464/LXV/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 465/LXV /2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod nazwą "Rejon północno-zachodni Zarzecza w Szczekocinach"

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 466/LXV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 467/LXV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.

12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

13. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad LXV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady: 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 11.04.2023 r. na godz.10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia za 2022 rok oraz planowanie inwestycji w tym zakresie na rok 2023 r. 
4. Inwestycje drogowe – planowanie i koszty w 2023 roku.
5. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięci obrad.

Przewodnicząca Komisji 
Jolanta Wójcik 


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40.) zwołuję LXIV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 28 marzec 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego w tym Gminy Szczekociny w roku 2022.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LXIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 458/LXIV/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 459/LXIV/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 460/LXIV /2023 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2023r.”

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 461/LXIV/2023 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Szczekociny.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 462/LXIV/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”

12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

13. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad LXIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                                                  w Szczekocinach 

                                                                                                                                     Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40.) zapraszam na dzień. 23.03.2023 r. na godz.10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena stanu technicznego chodników i ciągów pieszych w zakresie ich użytkowania, poruszania się po nich osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa i utrzymania w należytym porządku. 
4. Kontrola oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Czesław Rutkowski


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz.40.) zwołuję na dzień 21.03.2023 r. na godz.10:00  na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności MGBP, MGOKiS oraz założenia do planu pracy na 2023 r.

3. Omówienie najbliższych imprez plenerowych wynikających z harmonogramu

(dotyczy miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec).

4. Sprawy różne i wolne wnioski, pisma bieżące.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40.) zwołuję LXIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 28 luty 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LX  sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach
4. Przyjęcie protokołu z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
5. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
6. Strategia Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2030.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LX oraz LXI i LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 452/LXIII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 453/LXIII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 454/LXIII/2023 w sprawie stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczekociny.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 455/LXIII/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 447/LXI/2023 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót                     budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Szczekociny.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 456/LXIII/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2030.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 457/LXIII/2023 w sprawie uznania Rady Miejskiej w Szczekocinach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 458/LXIII/2023 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
17. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
18. Sprawozdanie z całorocznej działalności Rady Miejskiej w Szczekocinach za 2022 rok. 
19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad LXIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Szczekocinach 
Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zapraszam na dzień. 21.02.2023 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ul. Wększcza w Szczekocinach.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień  21.02.2023 r. na godz.8:30  na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego.

4. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż).

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięci obrad.

Przewodniczący Komisji

Dawid Skóra


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40.) zwołuję LXII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 7 luty 2023 r. o godz. 12:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 449/LXII/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 450/LXII/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 451/LXII/2023 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczekociny na lata 2023 – 2024.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie obrad LXII  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach 
Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.40.) zwołuję LXI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 443/LXI/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr w sprawie 444/LXI/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 445/LXI/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 446/LXI/2023 w sprawie nadania nazwy rondu w Szczekocinach
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad LXI  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Szczekocinach
Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 599 z późn. zm.) zwołuję na dzień  18.01.2023r. na godz. 10:00  wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami.

4. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego  gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

5. Drogi gminne, ocena stanu - potrzeby remontowe, stan poboczy i rowów.

6. Rozpatrzenie podań i wniosków.

7. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięci obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na dzień  10.01.2023 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2022r.

Podsumowanie kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół w Szczekocinach.

Sprawy różne i wolne wnioski

Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.599 z późn. zm.) zwołuję LX sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach
  2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
  3. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Sołtysowi.
  4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
  5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LVIII oraz LIX sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 432/LX/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 r.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 433/LX/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022-2038.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 434/LX/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023-2038.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 435/LX/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023r .
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 436/LX/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczekocinach oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczekocinach na 2023 rok
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 437/LX/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczekocinach na rok 2023
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 438/LX/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szczekocinach na 2023 rok
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 439/LX/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 440/LX/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o budowę wodociągu w miejscowości Szyszki-Łąkietka w Szczekocinach.
  15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 441/LX/2022 w sprawie stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczekociny.
  16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 442/LX/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 422/VIII/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 22 listopada 2022 r., w sprawie określenia wzorów deklaracji: o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz przez właścicieli nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sposobu ich składania.
  17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
  18. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
  19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach  z działalności między sesjami.
  20. Wolne wnioski i informacje.
  21. Zamknięcie obrad LX sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca rady Miejskiej

w Szczekocinach

Jolanta Wójcik

 


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.599.) zwołuję LIX nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 427/LIX/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr w sprawie 428/LIX/2022 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 429/LIX/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 335/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1106S w miejscowości Starzyny polegającej na wymianie nawierzchni drogowej”
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 430/LIX/2022 w sprawie  zmiany uchwały nr 337/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 431/LIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad LIX nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Wójcik

 


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 559z późn.zm.) zwołuję na dzień  06.12.2022 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wypracowanie opinii do budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 r.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięci obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz.559.) zwołuję na dzień 13.12.2022 r. na godz. 10:00  na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza planowanych imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych – przedłożone w wersji elektronicznej harmonogramy w terminie do 30.11.2022r.
 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy  na 2023 r.
 5. Informacja na temat termomodernizacji budynku Przedszkola w Szczekocinach- planowany termin zakończenia prac.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący  Komisji

Mariusz Domagalski


Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 599 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 24.11.2022 r.

na godz. 8:30 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

 


Posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady

 

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.599 z późn.zm ) zapraszam na dzień. 14.11.2022 r.

na godz. 15:00 na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego.
 4. Analiza projektu budżetu na 2023 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

 


Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.599 z późn.zm ) zapraszam na dzień. 24.11.2022 r.

na godz. 10:00 na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat  Rady Społecznej Szpitala Powiatowego.
 4. Informacja na temat kosztów związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej z terenu gminy Szczekociny.
 5. Warunki mieszkaniowe w budynkach socjalnych, stan budynków.
 6. Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Szczekociny za 2022r oraz planowany budżet na 2023r.
 7. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych na 2023 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad.                             

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                     Anna Seweryn


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2022. poz. 599 z późn. zm.) zwołuję LVIII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2021/2022.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 417/LVIII/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 418/LVIII/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 419/LVIII/2022 w sprawie określenia kwoty, stanowiącą średnią cenę drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 420/LVIII/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 421/LVIII/2022 w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 422/LVIII/2022 w sprawie określenia wzorów deklaracji: o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz przez właścicieli nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sposobu ich składania.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 423/LVIII/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 424/LVIII/2022 w sprawie zmian uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2023 - 2030, w tym trybu konsultacji.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 425/LVIII/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

17. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

18. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad LVIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 599 z późn.zm.) zwołuję na dzień  08.11.2022 r. na godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na 2022 r

4. Informacja o planowanych inwestycjach w 2023r.

5.Analiza stawek podatków i opłat na 2023 r.

6. Analiza materiałów na sesję.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Plan pracy Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej na 2023 – opracowanie i przyjęcie.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2022. poz. 599 z późn. zm.) zwołuję LVII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 25 października 2022 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LVI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 411/LVII/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 412/LVII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 413/LVII/2022 w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 414/LVII/2022 w sprawie przejęcia przez Gminę Szczekociny zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich”
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 415/LVII/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 416/LVII/2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie

Sp. z.o.o. z siedzibą w Sosnowcu

 1. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 3. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad LVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisjami Stałymi Rady:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 599 z późn.zm.) zwołuję na dzień  21.10.2022 r. na godz. 9:30  na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Szczekociny ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wśród dzieci i młodzieży

( narkomania, alkohol i inne uzależnienia).

4. Omówienie wyników matur i egzaminów zawodowych.

5. Analiza aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz planu godzin zajęć wyrównawczych na rok 2022/2023 ( klasy sportowe).

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski


 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2022. poz. 599 z późn. zm.) zwołuję LVI sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
5. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 405/LVI/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 406/LVI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 407/LVI/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 335/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegającej na wymianie nawierzchni drogowej"
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 408/LVI/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 337/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej"
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 409/LVI/2022 w sprawie uznania Rady Miejskiej w Szczekocinach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji.
11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
12.Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.
13.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad LVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Szczekocinach
Jolanta Wójcik

 


 

Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 599 z późn.zm.) zwołuję na dzień  20.09.2022 r. na godz. 10:30  na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

4. Analiza sytuacji finansowej za I półrocze 2022: MGOKiS, MGBP.

5. Analiza podatku od środków transportowych (od czasu wprowadzenia zniżki) .

6. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Dotyczy Komisji Rewizyjnej:

8. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Zespołu Szkół w Szczekocinach.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż


 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2022. poz. 599 z późn. zm.) zwołuję LV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągniecia w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5. Przyjęcie protokołu z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

6. Przyjęcie protokołu z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

8. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na LII oraz LIII i LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 400/LV/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 401/LV/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 402/LV/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2022/2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 403/LV/2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.

13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

14. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad LV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.599 z późn. zm.).) zwołuję LIV nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 396/LIV/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 397/LIV/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 398/LIV/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, pedagogów specjalnych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 399/LIV/2022 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad LIV  nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta Wójcik


 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2022. poz. 9.) zwołuję LII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu

28 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Wręczenie listów gratulacyjnych Laureatom i Finalistom Konkursów i Olimpiad

Przedmiotowych.

 1. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 2. Przyjęcie protokołu z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 4. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na L oraz LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

w Szczekocinach.

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok – debata.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 381/LII/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta

 i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 382/LII/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 383/LII/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta

i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 384/LII/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 385/LII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 386/LII/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 387/LII/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego

za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 388/LII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 3. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad LII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

 

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

 

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) :

Raport o stanie gminy

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.wojcik@szczekociny.pl


 

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisjami Stałymi Rady:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz. 559 ) zwołuję na dzień  26.05.2022 r. na godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca funkcjonowania i bieżącej działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego.

4. Wykonanie zadań z funduszu sołeckiego za 2021 i założenia na 2023 r.           

5. Analiza protokołów z odbytych zebrań OSP MiG Szczekociny.

2. Ubezpieczenia samochodów strażackich.

3. Informacja o stanie funkcjonowania OSP, stan bezpieczeństwa ppoż. w mieście i gminie ( remonty budynków, stan prawny).

6. Kontrola oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięci obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik


ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.559 ) zwołuję L sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 17 maja2022 r. o godz.10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLVIII oraz XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 367/L/2022 w sprawiezmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022 rok

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 368/L/2022 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022- 2038

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 369/L/2022 w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Szczekociny

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 370/L/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2022r.”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 371/L/2022 w sprawieodbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Szczekociny oraz w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 372/L/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości    i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 373/L/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 105/1 ark. 2, położonej w miejscowości Wólka Ołudzka

14.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

15. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinachz działalności między sesjami.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad Lsesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Teresa Niechciał

 

                  

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na dzień  10.05.2022 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat ekspertyzy stanu technicznego wykładziny sportowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach. Opinia prawna w/w temacie.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                          Dariusz Czyż


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz.559.) zwołuję na dzień 21.04.2022 r. na godz. 10:30  na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:    
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat funkcjonowania żłobka –wykonywanie zadań ,potrzeby.
4. Informacja na temat dopłat bezpośrednich i dopłat do nawozów.
5. Informacja na temat melioracji na terenie Gminy Szczekociny.
6. Informacja na temat gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Szczekociny.
7. Informacja na temat Dożynek Gminnych.
8. Rozpatrzenie podań (dzierżawa, sprzedaż).
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Komisji  Anna Seweryn
Przewodniczący Komisji  Dawid SkóraZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i promocji Gminy :
Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2022 r. poz.559.) zwołuję na dzień 12.04.2022 r. na godz. 10:00  na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i promocji Gminy  z następująco proponowanym porządkiem obrad:    
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena wykorzystania dotacji przez Kluby Sportowe i Stowarzyszenia na prowadzenie działalności oświatowej.
4. Stan infrastruktury sportowej i turystycznej przed rozpoczęciem sezonu letniego.
5. Oferta rekreacyjna i kulturalna dla mieszańców i turystów przed otwarciem sezonu letniego.
6. Ocena stanu technicznego i stopień wykorzystania urządzeń sportowo – rekreacyjnych ( place zabaw, siłownia, boiska i hale sportowe).
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Komisji
Teresa Niechciał


Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 29 marca 2022 r. o godz.10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego w tym Gminy Szczekociny w roku 2021.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLVII sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 354/XLVIII/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 355/XLVIII/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022-2038
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 356/XLVIII/2022 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szczekociny instrumentem płatniczym
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 357/XLVIII/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 358/XLVIII/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2021/202
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 359/XLVIII/2022 w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 360/XLVIII/2022 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 361/XLVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1351 ark.2, położonej w miejscowości Bonowice
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 362/XLVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1202/4 ark. 2, położonej w miejscowości Bonowice
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 363/XLVIII/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynku lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Szczekociny
17 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
18. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad XLVIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta WójcikApel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu  29 marca 2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. KS.
T. Jarmundowicza.
             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.
Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.
             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Szczekocinach
Jolanta Wójcik


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji:
Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1372 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 14.02.2022 r.
na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zakazów wprowadzenia maseczek ochronnych, szczepień i kwarantanny.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Michał Drej


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zwołuję na dzień  08.02.2022 r. na godz. 10:30  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia ( rozpatrzenie podań).
4. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami.
5. Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczekociny.
6.  Informacja na temat bieżącego funkcjonowania szkół oraz prac związanych z ich połączniem. ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach, Zespół Szkół w Szczekocinach).
7. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięci obrad.


Przewodnicząca Komisji
Jolanta Wójcik

 Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
4. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
7. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLV sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 333/XLVI/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 334/XLVI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 335/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegającej na wymianie nawierzchni drogowej".
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 326/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 337/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej”
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 338/XLVI/2022 w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Szczekocinach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 339/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczekocinach oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczekocinach na 2022 rok
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 340/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2022
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 341XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szczekocinach na 2022 rok
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 342/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 343/XLVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 1759, 2509 położonych w Szczekocinach
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 344/XLVI/2022 w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, do - Zespołu Szkół w Szczekocinach
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 345/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Szczekociny
21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
22. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
23. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad XLVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

W załączeniu:
PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ 25.01.2022 - OTWÓRZ

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta WójcikZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zapraszam na dzień  13.01.2022 r. na godz. 8:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
4.  Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.
5.  Sprawy różne i wolne wnioski
6.  Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
Dariusz CzyżZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn.zm ) zapraszam na dzień. 12.01.2022 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Anna SewerynZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zapraszam na dzień. 12.01.2022r. na godz. 13:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022r.
5. Sprawy różne  i wolne  wnioski.
6.  Zamknięcie obrad.                                                          

Wiceprzewodniczący Komisji
Skóra DawidZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 12.01.2022 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
5. Informacja na temat realizacji przekazanych wniosków z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Czesław RutkowskiPowiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zwołuję na dzień  11 .01.2022 r.  na godz. 9:30  na  posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:  

    Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    Przyjęcie porządku obrad.
    Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
    Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
    Sprawy różne i wolne wnioski.
    Zamknięci obrad.

 
Przewodnicząca Komisji
Jolanta Wójcik


 

 Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1327 zpóźn.zm.) zapraszam na dzień 11.01.2022r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Teresa NiechciałZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 28   grudnia 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 324/XLV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 325/XLV/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 326/XLV/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022-2038.
    Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 327/XLV/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022r.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 328/XLV/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Szczekociny.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 329/XLV/2021 w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Szczekociński Klaster Energii EKO ENERGIA.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 330/XLV/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 331/XLV/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
    Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 332/XLV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w Rokitnie.
    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
    Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
    Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach  z działalności między sesjami.
    Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLIV sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.
    Wolne wnioski i informacje.
    Zamknięcie obrad XLV  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   28 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu  w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta Wójcik


 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.