Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
deszcz
33°C

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ocena 0/5

         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2024. poz. 609 ) zwołuję III sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3 .Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury. 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na II sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok – debata.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 15 /III/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 16/III/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 17 /III/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 18 /III/2024 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2024rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 19 /III/2024 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2024- 2038.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 20/III/2024 w sprawie zmiany Uchwały 10/II/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę z budżetu Gminy Szczekociny

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 21/III/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na  dofinansowanie zadania „ Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap VI. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach”

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 22 /III/2024 w sprawie uznania Rady Miejskiej w      Szczekocinach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 23 /III/2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Szczekociny w Stowarzyszeniu  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

18. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi Burmistrza.

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie obrad III sesji IX Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczekocinach

 

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ) : 

Raport o stanie gminy

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.grzelka@szczekociny.pl

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jacek Grzelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.