Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 01 marca 2024
Imieniny: Antonina, Antoni, Albin
pochmurno
6°C

KONSTULTACJE SPOŁECZNE

Ocena 0/5

Zarządzenie Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 23 maja 2022r.

 

w sprawie : przeprowadzenia  z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w  Szczekocinach w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz § 10  Uchwały Nr 177/XVI/2012  Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1135 z dnia 8 marca 2012r.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

zarządza, co następuje:

 

§1.   

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szczekociny w sprawie projektu uchwały:

a)     w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i sugestii mieszkańców gminy na temat zapisów projektu uchwały (załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia).

 

§2.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 maja do 30 maja 2022 r.

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Szczekociny pod adresem www.szczekociny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://szczekociny.finn.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

§3.

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza załączonego do niniejszego zarządzenia  (załącznik nr 2), po uprzednim zapoznaniu się z w/w aktem.

2. Powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu i do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, w pok. nr 21 w okresie przeprowadzania konsultacji.

3. Wypełniony formularz , należy złożyć w terminie  do 30 maja 2022 r. do godz.15.00:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,

b) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:  umig@szczekociny.pl .

4. Opinie i wnioski, które wpłyną po dniu 30 maja 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

5. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą brane pod uwagę.

 

§4.

1. Konsultacje mają charakter gminny i dotyczą wszystkich uprawnionych do głosowania (posiadających czynne prawo wyborcze) mieszkańców  Gminy Szczekociny.

2. Przed zgłoszeniem uwag, osoba biorąca udział w konsultacjach, winna wpisać się na listę osób w punkcie konsultacyjnym, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość .

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.

4. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość mieszkańców biorących udział  w konsultacjach.

 

§5.

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

§6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1
Format: docx, 20.43 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2
Format: docx, 18.28 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.