Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 kwietnia 2024
Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
pochmurno
5°C

Procedura wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Ocena 0/5

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
otwiera procedurę wyłaniania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

            Wykonując Uchwałę Nr 165/XXVII/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 
2 listopada 2016r., poz. 5449) otwieram procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności pożytku Publicznego V kadencji.

Zasady zgłaszania kandydatów:

Uprawnionymi do kandydowania na członków Gminnej Rady są czynni członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kandydat na członka Gminnej Rady musi:być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
być osobą pełnoletnią;
wyrazić zgodę na kandydowanie;
korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie;
wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji, wskazanych 
w formularzu zgłoszeniowym.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są organizacja pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Gminnej Rady, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.
Każda organizacja może zgłosić lub udzielić imiennie rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został określony w Zarządzeniu nr 9/2017 r. Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczekociny z dnia 25 stycznia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków Gminnej Rady został zamieszczony na stronie internetowej www.szczekociny.pl
Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny lub przesłanie pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

Ul. Senatorska 2

42-445 Szczekociny

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz 
z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny
Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – nie otwierać”.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;
Inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej poprzez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;
Inne, jeśli wymagana np.: terenowe oddziały, które nie mają osobowości prawnej, załączają pisemną zgodę zarządu głównego.
Do grona kandydatów na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących sektor pozarządowy zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, wypełnione i kompletne formularze zgłoszeniowe.
Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.  
 

Szczegółowe zasady dotyczącej zgłaszania kandydatów znajdują się w „regulaminie powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 165/XXVII/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 
25 października 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 
2 listopada 2016r., poz. 5449).

Pliki do pobrania:

Formularz zgloszenia GRDPP V Kadencja.doc
Format: doc, 67 kB
Formularz zgloszenia GRDPP V Kadencja-1.pdf
Format: pdf, 302.38 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.