Logo Gminy Szczekociny
Powróć do: GMINA SZCZEKOCINY

O MIEŚCIE I GMINIE

Szczekociny to miasto posiadające ponad sześćsetletnią historię wpisaną w dzieje Małopolski, Kielecczyzny a obecnie Śląska. Przez wieki doświadczyło rozkwitu tętniąc życiem wpisując się w karty historii kraju. Zabytki, piękno przyrody, walory turystyczno – rekreacyjne, ludzie otwarci i serdeczni to mocne strony naszej społeczności. Urzekają krajobrazy, zachwycają piękne stawy i niespotykane leśne zakątki wraz z bogactwem flory i fauny. Miasto od wieków pełni rolę centrum lokalnej administracji. Tu tętni handel i rozwijają się usługi.

Dla nas, mieszkańców Szczekociny mają własny charakter i koloryt, w którym historia zaznaczyła swoją obecność, obecność, która pozwala jednak teraźniejszości swobodnie kształtować oblicze miasta. Szczekociny są miejscem szczególnym, w którym ponad cztery tysiące mieszkańców realizuje swoje plany i aspiracje, stawia sobie cele i sukcesywnie do nich dąży. Malowniczy krajobraz współgra tu z życzliwością i otwartością mieszkańców, szanujących swoje korzenie, historię i tradycję. Nie ma tu wielkiego przemysłu. Miasto pełni rolę węzła komunikacyjnego dla gminy Szczekociny i gmin sąsiednich łącząc trzy województwa Świętokrzyskie, Małopolskie i Śląskie. Oddajemy dziś Państwu do dyspozycji stronę internetową na której prezentujemy gminę i miasto Szczekociny. Znajdziecie na niej najważniejsze informacje o gminie i jej mieszkańcach. Pragniemy zaprezentować Państwu dorobek oraz perspektywy rozwoju naszej gminy. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia mogące zainteresować potencjalnych kontrahentów i inwestorów polskich orazzagranicznych. Mamy nadzieję, że prezentacja zachęci Państwa do odwiedzenia naszego miasta i pomoże nawiązać owocną współpracę w dziedzinie gospodarczej oraz kulturalnej jak również umożliwi przyjacielskie kontakty z miastem i z jego mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy - Jolanta Wójcik

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny - Jacek Lipa

 

na pierwszym planie jest gazon, zielona trawa, w tle widać pałac oraz park